Всеукраїнська Радіоаматорська Ліга

Сумський Відокремлений Підрозділ

...
Спонсор сайту
Навігація
Пошук на QRZ.COM
Введіть позивний


Перевірка eQSL
Введіть позивнийСКЛАДОВІ ПРОХОДЖЕННЯ НА УКХ
Сонячна активність

Геомагнітна активність

Es проходження

Аврора

докладніше про датчики
Зв'язок з адміном
Email: us8ar@ukr.net
Skype: nick_derenko
Telegram: us8ar
WEB:
http://qsl.net/us8ar
Друк
Лохотрон продовжується - Валерій Марценюк, UT8NV
16
04.16
Новини

11 квітня 2016 року відбулось чергове засідання, так званої, Ради ЛРУ. В протоколі відображено поіменний склад присутніх: А.Кириленко UT3UY, президент; С.Гай UT5UIA, 1-й віце-президент; С.Будулатій UY9VY, віце-президент; Ю.Заскалета UT7UW, віце-президент; О.Козаченко UT8RN; М.Іванчихін UR8UA; М.Губенко UY0ZG; С.Василенко UR7UD; С.Грачов UR5EDX; Ю.Павлов UY0FF; А.Плоткін UT5URW; П.Чекерис UT7CA; А.Лякін UT2UB; А.Яровий UR3MP; В.Погоржельский UT1IR; О.Олійник UR7TV; С.Гарашко UX2HR; В.Радул US0VR; С.Яровенко UW2ZM; В.Харитончук UT4NW; Ю.Горець UT5EL; М.Овчаренко UT8IO; В.Ванзяк US0YA; П.Тарасович UT1KY; В.Андриюк UR5QU. Запрошена Гай Н.В.

Присутні 25 (двадцять п’ять) з 28 (двадцяти восьми) членів Ради Громадської організації Ліга Радіоаматорів України. Засідання правомочне відповідно до п. 5.11. Статуту Громадської організації Ліга радіоаматорів України в редакції зі змінами від 16 листопада 2011 року (далі – Статут ЛРУ).
Порядок денний засідання
1. Затвердження програми заходів до 25-річчя ЛРУ.
2. Затвердження Протоколу Чемпіонату України з радіозв’язку на КХ телеграфом.
3. Про подовження повноважень голови Донецького обласного відділення ЛРУ Погоржельського В.Л. (UT1IR).

Цей протокол зібрання самообраних, шляхом фальшування протоколів конференцій, членів виконкому та призначених смотрящим з Миколаєва, так званих, керівників ВП і одночасно членів Ради ЛРУ, свідчить про їх намагання зробити гарну міну при поганій грі. У складі цієї „ради” представлено цілий ряд „представників” регіонів, котрі окрім себе майже нікого не представляють (Плоткін, Харитончук, Будулатій, Чекерис, Погоржельський, Гарашко, Яровий). Деякі з інших просто дописані для справної цифри (Тарасович, Андріюк, Василенко), інші – це, так звані „члени виконкому” (Кириленко, Гай, Заскалета, Іванчихін, Лякін, Радул, Яровенко, Горець, Овчаренко). Ті ж що залишились (Козаченко, Павлов, Губенко, Грачев, Олійник, Ванзяк) представляють 6-7 областей, та й то не в повному складі, оскільки там вже утворені і діють радіоклуби, або відокремлені підрозділи нової всеукраїнської організації Громадська спілка „ Всеукраїнська радіоаматорська Ліга”.

Проте і не це головне – у попередніх заявах теперішнього президента ЛРУ, Анатолія Кириленко, прозвучало, що на черговому засіданні цієї „Ради” буде вирішуватись питання надання QSL-карток не членам організації. Однак, як свідчить протокол – про це ні слова, хоча в рефлекторі ЛРУ пан Кириленко висловлювався цілком неоднозначно: „Будет специальное решение после проведения заседания Совета ЛРУ. У нас есть льготные категории членов ЛРУ, кто не платят взносы. За счет желающих пользоваться услугами бюро, но не желающих быть членами ЛРУ, соберем средства для оплаты членства в IARU льготников».

Виявляється не все так просто „в королевстве ЛРУ”. З однієї сторони – хочеться по максимуму наповнити бюджет цієї, вже навіть не організації, а її совкових залишків. А з іншої вони бояться відповідальності перед фіскальними органами, тому що автоматично переходять в розряд прибуткової комерційної організації. Хоча ЛРУ в цьому статусі вже однозначно перебуває з початку 2016 року, хоча б тому, що навряд чи внесені відповідні зміни до статуту ЛРУ відповідно до вимог Статті 133 Податкового кодексу України.

В той же час, судячи з усього, теперішнє керівництво ЛРУ існує в якійсь паралельній реальності, видаючи бажане за дійсне. На початку лютого 2016 року рада ГО „Вінницьке обласне відділення ЛРУ” звернулась до діючого президента ЛРУ А.Кириленко з інформаційним запитом у якому просила надати роз’яснення з приводу порушення особистих немайнових прав членів організації. В запиті вказано наступне:

„Пане Кириленко! Цим листом звертаються до вас члени Ради громадської організації „Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України”, із запитом з приводу обґрунтування причин неодноразового порушення Вами особисто та Радою ЛРУ в цілому, особистого немайнового права членів нашої організації. Це право передбачене статтею 36 Конституції України, яка декларує наступне: «Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів...”

Наша організація є колективним членом громадської організації «Ліга радіоаматорів України» з 1993 року відповідно до пункту 5.2. Статуту ЛРУ, де вказано: „Основним структурним формуванням ЛРУ є обласнi вiддiлення, якi створюються в усiх областях України,...” Додатковим підтвердженням цього факту є „Свідоцтво від 10 березня 2004 року” та „Витяг з Протоколу засідання ради ЛРУ” від 05 грудня 2009 року. Окрім того, після введення в дію нового Закону України „Про громадські об’єднання” на підставі вищеназваних документів була зареєстрована шляхом повідомлення громадська організація „Вінницьке обласне відділення ЛРУ”, яку було додатково легалізовано, як структурну одиницю ГО ЛРУ, шляхом реєстрації у якості відокремленого підрозділу організації (дивись Додаток 2 та реєстр ГО України № запису 1363059).

Ми, як члени ГО ЛРУ, (дивись п.4.3. Статуту) перебуваємо на облiку, отримали членський квиток та сплатили членські внески за 2015 рік (та попередні) і перерахували їх на офіційний рахунок ГО ЛРУ за 2015 рік. Рекомендованим листом від 07 травня 2015 року на адресу офісу ЛРУ було надіслано список членів ЛРУ, виписку з протоколу конференції ГО „ВОВ ЛРУ” про обрання керівником В.П.Марценюка (UT8NV) та делегатів на позачергову конференцію (дивись Додаток 3). Як члени ЛРУ (дивись п.4.4. Статуту) ми маємо право: приймати участь в дiяльностi ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей; обирати та бути обраним до керiвних органiв ЛРУ; вносити пропозиції по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та ЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдь по сутi поставлених питань; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ.

Однак, розпочинаючи з серпня 2015 року ми були грубо та протиправно позбавлені можливості реалізувати особисті немайнові права, шляхом усунення нашої організації від участі у позачерговій конференції 2015 року у Кіровограді та позачерговій конференції 2016 року у місті Києві. Безпрецедентне порушення наших немайнових прав яскраво демонструє участь у позачерговій Кіровоградській конференції від обласної організації вінницьких радіоаматорів фейкового делегата В.Харитончука (UT4NW), якому наша радіоаматорська громада повноважень для такої участі не делегувала. В подальшому, відбулось ще більш безпрецедентне порушення немайнових прав членів організації шляхом маніпулювання структурою ЛРУ і реєстрацією у Вінницькій області такого ж фейкового відокремленого підрозділу ГО ЛРУ, якому були незаконно передані повноваження ГО «ВОВ ЛРУ» на позачерговій конференції 2016 року у місті Києві. Додатково про порушення наших немайнових прав свідчать і, заплановані без нашої участі на позачерговій конференції 2016 року, заходи, направлені на закриття відокремленого підрозділу ГО «ВОВ ЛРУ».

На завершення цього листа, звертаємо увагу діючого керівництва ГО ЛРУ на сукупність грубих порушень наших немайнових прав, які визначені статтею 36 Конституції України, статтями 269, 271 та 272 Цивільного кодексу України, пунктами 3 та 7 статті 3 Закону України „Про громадські обєднання”. Виходячи з вищевикладеного, просимо вас повідомити про юридичні підстави, які мало керівництво ГО ЛРУ для грубого порушення особистих немайнових прав членів обласної організації ГО „Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України”. Саме таке обмеження цих прав визнав незаконним Соломенський у місті Києві суд та підтвердив своєю ухвалою Апеляційний суд міста Києва, рішення та ухвала по яких вступили с закону дію (дивись http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54301518).
Додатки:
1. Копія Свідоцтва про статус обласного відділення.
2. Копія запису у Реєстрі громадських об’єднань.
3. Копія повідомлення про Список членів ЛРУ, обрання керівника та делегатів.
4. Копія квитанції про сплату членських внесків за 2015 рік. Рада ГО „Вінницьке ОВ ЛРУ”.

В правилах попереднього (Грищенко) та діючого (Кириленко) керівництва ЛРУ не передбачено офіційного отримання таких небажаних запитів та надання на них офіційних відповідей. В той же час в системі надходження пошти на адресу офісу ЛРУ вкрався збій – лист отримала канцелярія ТСОУ, про що є відмітка в повідомленні про врученні від 8-го лютого 2016 року. Тому моє звернення на адресу діючого секретаря виконкому ЛРУ А.Лякіна таки призвело до отримання формальної відписки у вигляді наступного листа від 31 березня 2016 року (з подвійним порушенням терміну на такі відповіді відповідно до статті 20 Закону України „Про звернення громадян”):

„ГО Ліга радіоаматорів України розглянула ваше звернення та повідомляє наступне. На момент створення громадської організації її діяльність здійснювалась на підставі Статуту та законів України, а саме, Закону України «Про об'єднання громадян» (1992 р.). В 2013 році Верховна Рада України прийняла Закон України «Про громадські об'єднання». Відповідно до цього закону Закон України «Про об'єднання громадян» (1992 р.) втратив чинність, а прикінцеві положення нового закону передбачають приведення діяльності організації у відповідність з новими вимогами. Саме вимоги Закону Україик «Про громадські об'єднання» передбачають створення відокремлених підрозділів організації, що ГО Ліга радіоаматорів України і було зроблено та внесено відповідні зміни до органів реєстрації. Враховуючи викладене, ГО Ліга радіоаматорів України не вважає, що в її діяльності були порушені ваші нематеріальні права. Секретар ЛРУ Лякін А.В. „.

У цій відповіді, яка замість адресата звернення п.Кириленко чомусь підписана секретарем виконкому, пан Лякін явно лукавить, посилаючись на вимоги Закону України «Про громадські об'єднання». Для цього досить порівняти Статут організації з вимогами перехідних положень та вимогами статті 11 Закону України „Про громадські об’єднання” (дивись http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17). Так Статут громадського об'єднання має містити відомості про: 1) найменування громадського об'єднання та за наявності – скорочене найменування; 2) мету (цілі) та напрями його діяльності; 3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників); 4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни; 5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; 6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками); 7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг; 8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання; 9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи); 10) порядок внесення змін до статуту; 11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

Структура ж діючого статуту ЛРУ має наступний перелік відомостей (дивись ,a href=http://uarl.org.ua/index.php/dokumenti/statut target=_blank>http://uarl.org.ua/index.php/dokumenti/statut): загальні положення; правовий статус ЛРУ; членство, права та обов’язки членів ЛРУ; структура та керівні органи ЛРУ; майно та кошти ЛРУ; ревізійна комісія; припинення діяльності ЛРУ. Так спробуйте знайти у статуті ЛРУ перелік відомостей відповідно до вимог Закону та їх зміст, особливо у частині відомостей які відповідають пунктам 6, 7, 9 та 10. І де ж тут приведення діяльності організації у відповідність з новими вимогами?!!!!

Висновок один – лохотрон продовжується!

Вінниця, 16 квітня 2016 року. Валерій Марценюк, UT8NV
Новини коротко
Вивчай CW online

кликни по зображенню
Наш банер

Завантажити код банера.
Свята
Календар свят і подій.
Погода в Сумах
Курси валют НБУ
Курси НБУ на сьогодні
Швидкість інтернету